UITGEVER VAN DE WEBSITE

De site simons.fr is eigendom van de onderneming NORD BEDDING
Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 1.000 euro
Hoofdkantoor: 15 rue Traversière - 75012 Parijs - Frankrijk
Handelsregister PARIS B 820.271.443
Telefoonnummer: +331 60 31 86 00
Directeur verantwoordelijk voor de publicatie van de website: Amélie Thiriet

ONTWERP EN ERGONOMIE VAN DE WEBSITE

De ontwerper is de onderneming NORD BEDDING
Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 1.000 euro
Hoofdkantoor: 15 rue Traversière - 75012 Parijs - Frankrijk
Handelsregister PARIS B 820.271.443
Telefoonnummer: +331 60 31 86 00

WEBHOST VAN DE WEBSITE

ONLINE SAS, vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 214 410,50 euro, dochtermaatschappij van de groep Iliad, geregistreerd is bij het Franse handels-en vennootschap in Parijs onder nummer RCS PARIS B 433 115 904, btw-nummer FR 35 433115904

TOEGANG TOT DE WEBSITE

De website is toegankelijk voor alle gebruikers, natuurlijke personen, niet-professioneel, 24 uur per dag, 7 dagen per week, behalve in het geval van overmacht en onder voorbehoud van werkzaamheden aan de website en problemen ontstaan door het communicatienetwerk.
Het gebruik van de website is volledig gratis. De apparatuur (computer, telefoon, software, telecommunicatiemiddelen, etc.) die worden gebruikt om naar de site te gaan zijn voor rekening van de gebruiker, dit geldt ook voor de kosten om verbinding te maken met het internet.
De gebruiker moet zelf zorgen dat hij over de benodigde kennis beschikt om gebruik te maken van het internet en toegang te krijgen tot de website.
Om toegang te krijgen tot bepaalde diensten aangeboden op de internetsite moet de gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord van minstens alfanumerieke 6 tekens. Met de toegangscodes krijgt hij toegang tot een gepersonaliseerde omgeving. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de toegangscodes die hij niet met anderen zal delen. In het geval van verlies van de toegangscodes en/of misbruik van de toegangscodes door een derde belooft de gebruiker de Uitgever hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen. De Uitgever kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik door derden van elementen in de persoonlijke omgeving op de internetsite noch voor enige schade door frauduleuze inbreuk van een derde dat leidt tot een wijziging van de informatie beschikbaar gesteld over deze.

 

RESPECTEREN VAN DE WETGEVING EN PUBLIEKE ORDE

Het is alle gebruikers verboden de internetsite en/of zijn inhoud te gebruiken voor het verspreiden van informatie die de publieke orde verstoord en ingaan tegen de goede zeden en enige wet-en regelgeving die van kracht is.

Het is alle gebruikers voornamelijk verboden de volgende zaken in verband met de website te publiceren:  

- alle informatie waarbij de persoonlijkheidsrechten van derden worden aangetast, die een beledigend, lasterlijk, racistisch of xenofoob karakter of waarbij de eer of reputatie van anderen wordt geschaad of die aanzet tot discriminatie of raciale haat of waarin een persoon of een groep van personen wordt bedreigd of met een pornografisch of pedofiel karakter;

- alle informatie met een gewelddadige karakter of waarin oorlogsmisdaden worden verheerlijkt of waarin beledigende of aanstootgevende taal wordt geuit;

- alle informatie waarbij de wetgeving voor het intellectueel eigendom wordt overtreden

- alle informatie met een commercieel of publicitair karakter (behalve indien er van tevoren schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming is gegeven door de Uitgever);

- alle informatie waarbij de wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens wordt overtreden.

 

PERSOONSGEGEVENS

Voor bepaalde onderdelen van de website is het mogelijk dat de gebruiker zich eerst inschrijft. In dit geval worden persoonsgegevens gevraagd aan de gebruiker, voornamelijk de voor- en achternaam, het postadres en het e-mailadres.

De gebruiker wordt tevens medegedeeld, tijdens het bezoek aan de internetsite, dat er automatisch een cookie kan worden geïnstalleerd in de browsersoftware. De cookie is een blok gegevens waarmee de gebruiker niet individueel kan worden herkend. Wel registreert deze cookie informatie over het surfgedrag (de geraadpleegde pagina's, de datum en tijdstip van het bezoek, etc.) die kunnen worden gelezen tijdens andere bezoeken. Met het gebruik van cookies kan de Uitgever tevens de bezoekerscijfers bekijken en het gebruik van de website verbeteren. De gebruiker erkent te zijn geïnformeerd over deze gang van zaken en geeft de Uitgever toestemming deze toe te passen.

De gebruiker kan, als hij dit wenst, de cookies deactiveren door de instellingen in zijn browser te wijzigen.

Bovendien kan de verzamelde informatie worden gebruikt voor digitale verwerking bedoeld voor het beheer van gegevens voor commerciële doeleinden (klantenrelatie, klantenwerving, behandeling van bestellingen, etc.). Deze behandeling van gegevens is aangemeld bij de Franse CNIL in vereenvoudigde norm nummer 48 (besluit n°2005-112 van juni 2005).

Conform artikel 32 en de Franse Wet voor Informatie en Vrijheden (wet nummer 78-17 van 6 januari 1978 aangepast door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatica, bestanden en vrijheden) heeft elke gebruiker het recht op inzage, correctie en verwijdering van zijn gegevens.

De gebruiker kan bij de Uitgever zijn rechten uitoefenen.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

De Uitgever stelt alle benodigde middelen ter beschikking zodat de website toegankelijk blijft voor de gebruikers. Hij zal in ieder geval niet verantwoordelijk worden gehouden indien een of meerdere gebruikers geen verbinding kunnen maken met de internetsite door een technische fout, bug of andere problemen die te maken hebben met een overbelasting van het netwerk. De Uitgever kan dus niet verantwoordelijk worden gesteld voor het niet kunnen verbinden met de internetsite door de gebruiker, in zijn geheel of gedeeltelijk, wat de reden ook is, voornamelijk in periodes waarin de informatie wordt geactualiseerd en/of de nodige programma's worden verbeterd voor een betere werking van de internetsite of uitbreiding van de functies. De Uitgever wijst alle verantwoordelijkheid af in het geval van een onderbreking of slecht functioneren van het internetnetwerk.

De Uitgever behoudt het recht voor het beheer van de internetsite op elk moment en zonder vooraankondiging te stoppen.

De downloadsnelheid en responstijd van de informatie tussen het internetwerk en het platform van de internetsite worden niet gegarandeerd door de Uitgever.

De snelheid waarmee informatie wordt uitgewisseld heeft namelijk geen betrekking op de toegangsprestatie van de Uitgever, maar op karakteristieken die horen bij het online netwerk betreffende de technische middelen voor het verwerken van de gegenereerde bezoekersaantallen.

De Uitgever herinnert de gebruikers aan de karakteristieken en de grenzen van het internetwerk en wijst elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de verbinding van gebruikers aan het netwerk via de website.  De Uitgever kan voornamelijk niet verantwoordelijk worden gehouden voor materiële of immateriële schade, aan de informatica-apparatuur van de gebruiker en aan de gegevens die erop zijn opgeslagen en voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit hun activiteit.

De Uitgever is niet verantwoordelijk voor hyperlinks naar andere bronnen op de internetsite of het internetwerk en ook niet voor de besmetting van informatica-apparatuur of de verspreiding van een virus of andere informaticabesmettingen. De Uitgever draagt geen verantwoordelijkheid voor de content van sites van derden of de content waar deze sites van derden naar verwijzen. De Uitgever kan bovendien niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, producten, reclameuitingen en andere elementen en diensten aanwezig op deze sites. Voor deze verbonden of niet-verbonden sites zijn hun eigen algemene gebruiksvoorwaarden en regels voor gegevensbescherming van toepassing. De Uitgever kan dus niet verantwoordelijk worden gehouden voor de schade of erkende verliezen of daaruit volgende vermoedens of in relatie met het gebruik van of het feit vertrouwen te hebben in de content, goederen of diensten aangeboden op deze sites.

Het gebruik van de internetsite valt alleen onder verantwoordelijkheid van de gebruiker die alle risico's aanvaardt die daaraan zijn verbonden.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het concept, de vorm en de inhoud van de website zijn het exclusieve eigendom van de Uitgever.

Het geheel van de gegevens, teksten, informatie, afbeeldingen, foto's en andere inhoud op de website vallen onder bescherming van het intellectueel eigendomsrecht en zijn ontvankelijk voor civiele en strafrechtelijke straffen.

De gebruiker mag daarom in geen enkel geval een gedeelte van de site of de site in zijn geheel namaken, vertegenwoordigen, kopiëren, aanpassen, vervalsen, wijzigen, downloaden of verspreiden. Ook is het niet toegestaan content toe te voegen die de gegevens op de website kunnen schaden.

Voornamelijk elke volledige of gedeeltelijke vertegenwoordiging van de content van de site op wat voor manier dan ook, voornamelijk via de reproductie van HTML-code, zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Uitgever is niet toegestaan en wordt beschouwd als vervalsing, wat bij wet verboden is. Elke totale of gedeelte reproductie van de merken of de logo's van de Uitgever, of zijn partners, door gebruik van elementen van de internetsite, zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de Uitgever of de eigenaar van het betreffende logo of merk is bij wet verboden.


Please wait...